...

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 22. ledna 2024
Poslední aktualizace: 22. ledna 2024

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Pohádková Svatba, Čím 160, Česká republika 262 03 Čím, e-mail: koordinatorky@pohadkova-svatba.cz, telefon: 737753514 na sbírce, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme když používáte naše webové stránky ( https://pohadkova-svatba.cz ). (dále jen „služba“). Přístupem nebo používáním stránek služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním informací o službě. zveřejňování vašich informací v souladu s tímto Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit, aniž bychom Vás informovali a zveřejníme revidované znění těchto zásad. Zásady ochrany osobních údajů ve Službě. Revidované Zásady budou účinná 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě a vaše pokračování v přístupu ke Službě nebo v jejím používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Zásad. Doporučujeme vám proto, abyste pravidelně kontrolovat tuto stránku.

 1. Jak vaše informace používáme:

  Informace, které shromažďujeme, použijeme k následujícím účelům:

  1. Správa objednávek zákazníků

  Pokud budeme chtít vaše údaje použít pro jiné účely. vás požádáme o souhlas a budeme vás používat vaše informace pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), pro který (které) jsou určeny, který souhlas udělíte, ledaže bychom byli povinni tak učinit jinak ze zákona.

 2. Vaše práva:

  V závislosti na platném právu můžete mít povinnost právo na přístup a opravu nebo vymazání vašich údajů, osobní údaje nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (port) vaše osobní údaje jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli zpracovávat vaše údaje, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva která mohou být relevantní podle platných zákonů. Na adrese uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu koordinatorky@pohadkova-svatba.cz. Na vaši žádost odpovíme žádost v souladu s platnými právními předpisy.

  Vezměte na vědomí, že pokud nám nepovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním těchto údajů pro k požadovaným účelům, nemusíte mít přístup k těmto informacím. nebo využívat služby, pro které jsou vaše údaje byly vyžádány.

 3. Soubory cookie atd.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme a vaše volby v souvislosti s tímto sledováním se podívejte na naše Zásady používání souborů cookie.

 4. Zabezpečení:

  Bezpečnost vašich informací je důležitá pro a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření. abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neautorizovanému změnám vašich údajů v rámci našich pod kontrolou. Vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojena, však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit. bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte a činíte tak na vlastní nebezpečí.

 5. Stížnosti / pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich informací, které jsou k dispozici u nás, můžete nám napsat na adresu našeho pracovníka pro stížnosti. Pohádková Svatba, Čím 160, e-mail: koordinatorky@pohadkova-svatba.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.